Voetbalcollege Leiden biedt jeugdvoetballers de kans om zich spectaculair te verbeteren. Het spreekt vanzelf dat de een beter en sneller leert dan de ander. De snelheid van de ontwikkeling hangt af van het talent en van het ontwikkelen door zelfstandig te oefenen. Het zelfstandig oefenen speelt een belangrijke rol bij deze “opleiding”. Dat je nergens de jeugd zelfstandig ziet oefenen heeft beslist niets te maken met luiheid. Ze weten niet hoe het moet. Als ze eenmaal weten hoe het moet, dan gaan ze oefenen om de technieken goed onder de knie te krijgen. Spelers die zelfstandig oefenen zijn gemotiveerd en gedreven om zich technisch te verbeteren. Ook in gemotiveerdheid en gedrevenheid zullen verschillen te zien zijn. Feit is dat iedere speler zich kan verbeteren en op voetbalcollege ook de ruimte krijgt om technieken toe te passen. Spelers worden gestimuleerd om acties te maken.